privacy statement | Flevonice
Bestel E-ticket
Menu

Privacy Statement

Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In het privacy statement staat hoe we dat doen.

Met dit privacy statement willen laten we u weten welke gegevens Flevonice Exploitatie Maatschappij BV van u verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Flevonice worden aangeboden, zoals onze ticketshop, loyaliteitsprogramma’s en promoties. Gegevens die u aan Flevonice verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

VOOR WELKE DOELEN VERZAMELT FLEVONICE GEGEVENS?

a. Flevonice Abonnementen
Flevonice biedt de mogelijkheid om een abonnement af te nemen voor in de winter onbeperkt toegang tot de ijsbaan en een jaarabonnement op het obstacle parcour.

De abonnementen worden verkocht middels een online systeem welke in bewaring is van een derde partij. De klantdata is ook in bewaring van deze partij. Er is een overeenkomst gesloten waarin wordt aangegeven dat deze partij zich houdt aan de geldende wet en regelgeving m.b.t. de Privacy.

Het abonnement wordt gepersonaliseerd d.m.v. de toevoeging van een duidelijke gezichtsfoto en wordt er gevraagd tot het verstrekken van geboortedatum en N.A.W. gegevens. Deze gegevens zijn nodig, omdat een abonnement strikt persoonlijk is en er een verschil is tussen kinder-en volwassenabonnementen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met enig andere partij en zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Uw Flevonice abonnement wordt bij binnenkomst bij Flevonice ter identificatie gescand. Deze gegevens verwerken wij zodat we een beter beeld krijgen van uw bezoek gedrag zodat we ons product kunnen verbeteren en u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

b. Flevonice e-tickets
Flevonice verkoopt via de website online tickets welke in bewaring is van dezelfde derde partij als de abonnementen. De klantdata is ook in bewaring van deze partij. Er is een overeenkomst gesloten waarin wordt aangegeven dat de tussenpersoon zich houd aan de geldende wet en regelgeving m.b.t. de Privacy.

Bij de aankoop van E-Tickets wordt u om de volgende informatie gevraagd; Voornaam, Achternaam, Email Adres. De gevraagde informatie is noodzakelijk om een controle te kunnen uitvoeren en om een vermist ticket achteraf te kunnen downloaden vanuit de database.

De database is alleen toegankelijk voor medewerkers van Flevonice die zich bezig houden met deze activiteiten en bij wie het noodzakelijk om hun functie op een juiste manier te kunnen uitoefenen.

c. Loyaliteitsprogramma
Wanneer u uw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van Flevonice-nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we u hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven via onze website of via een link in onze e-mails.

We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor u te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van uw voorkeuren. Tevens gebruiken wij uw gegevens om bijvoorbeeld onze websites en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren, gebaseerd op o.a. uw specifieke aankopen en bezoekgedrag.

Wij verwerken hiervoor uw aankoopgegevens, zoals het moment van de gekochte producten/diensten en de gegevens die u aan ons heeft opgegeven zoals naam, geslacht, adres, woonplaats en  e-mailadres. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.

d. Reserveringen
Wanneer u een reservering maakt, dan verwerken wij uw gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom uw aankomst, uw bezoek, een upsell mogelijkheid of een bevestiging vanuit onze ticketshop. Hierbij gebruiken we uw persoonsgegevens die u opgeeft bij de reservering. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Flevonice die zich bezig houden met de door uw bestelde diensten.

Voor bepaalde reserveringen als kinderfeestjes en driftkarten maken wij gebruik van een derde partij. Er is een overeenkomst gesloten waarin wordt aangegeven dat deze partij zich houdt aan de geldende wet en regelgeving m.b.t. de Privacy.

e. Winkel
Bij de verhuur van onze klapschaatsen vragen wij om de NAW gegevens van de huurder. De huurder geeft hierbij toestemming om deze gegevens te noteren. Bij het retour brengen van de schaatsen worden de N.A.W. gegevens verwijderd en vernietigd uit het systeem.  Het doel van deze vastlegging is het voorkomen van diefstal gezien de hoogte van de marktwaarde van de klapschaatsen.

f. Acties en promoties
Flevonice biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar u aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij u vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer u deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt Flevonice de door u opgegeven persoonsgegevens om uw deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of u voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan u toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Flevonice die zich bezig houden met deze acties, wanneer u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor onze loyaliteitsprogramma's.

g. Vragen en klachten
Wanneer u Flevonice een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Flevonice dan vragen wij uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Flevonice die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

h. Het bezoek aan Flevonice websites
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit is om uw bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Flevonice gebruikt cookies om het gebruik van haar websites bij te houden en om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Cookies worden ook gebruikt om op basis van uw gedrag op de website u via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen te doen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om uw privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Bij het bezoeken van de website gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.

i. Sollicitatiedoeleinden
Als u solliciteert voor een functie bij Flevonice gebruiken wij uw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.

j. EHBO
Wanneer u een ongeval heeft op ons terrein en bij onze EHBO komt, dan wordt het aard van het ongeval, de plek van het ongeval en uw N.A.W. gegevens genoteerd in het EHBO boek. Dit boek staat in een kast achter slot en grendel en kan alleen door de desbetreffende medewerkers geraadpleegd worden. Deze informatie is noodzakelijk om op de juiste manier een EHBO geval af te handelen en om de veiligheid van ons park en onze gasten te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Flevonice kan uw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door Flevonice geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor u toestemming heeft gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Flevonice diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan de ticketshops of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Flevonice zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Er is met alle partijen een overeenkomst gesloten waarin wordt aangegeven dat deze partij zich houdt aan de geldende wet en regelgeving m.b.t. de Privacy.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? Wilt u uw persoonsgegevens verbeteren, verwijderen of inzien? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@flevonice.nl

Hoe zit het met bezoekersfoto’s en films die op de websites en de social media geplaatst worden? In onze algemene voorwaarden is vastgesteld dat Flevonice gerechtigd is om foto en filmopnames van personen en groepen te maken voor publicatie en commerciële doeleinden. Een bezoeker gaat hiermee automatisch akkoord bij betreding van het park.

U bent ten alle tijden gerechtigd om deze gegevens te laten verwijderen van onze websites en social media kanalen.

HOE ZIT HET MET DE PRIVACY VAN KINDEREN?

Als een kind jonger is dan 16  jaar, dan moet hij/zij eerst toestemming krijgen van één van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger om persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij vragen u daarom uw kind te informeren om geen gegevens aan ons te verstrekken als u geen toestemming wilt geven hiervoor. Wij zullen uw kinderen ook vragen naar hun leeftijd bij aankopen of acties.

WIJZIGINGEN

Het Flevonice privacy statement kan worden gewijzigd. We raden u aan dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacystatement op de hoogte bent.

VRAGEN

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Flevonice, dan kunt u contact opnemen via info@flevonice.nl

 
Meer doen bij flevonice? Kijk bijvoorbeeld eens bij:
Volg ons:

© Flevonice 2021. Alle rechten voorbehouden.